BPS File

BPS là Misc Files - 1BPS Virus File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

.BPS File Extension

   
File name BPS File
File Type 1BPS Virus File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (18 Bình chọn)

File .BPS là file gì?

BPS là Misc Files - 1BPS Virus File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Tập tin được sử dụng bởi "BPS" các chương trình phần mềm độc hại như "SpywareCops", "AdwareBlaster," hoặc "Spyware và Adware Remover;" chứa dữ liệu cho virus chạy và lây nhiễm các máy tính; nên được cách ly với các tập tin phần mềm độc hại còn lại sử dụng một chương trình chống virus.

What is a BPS file?

File used by "BPS" malware programs such as "SpywareCops," "AdwareBlaster," or "Spyware and Adware Remover;" contains data for the virus to run and infect the computer; should be quarantined with the remaining malware files using an anti-virus program.

Phần mềm mở file .BPS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BPS do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Works
  • BatchPhoto
  • BatchPhoto
  • Media Player Classic
  • PIPESIM
  • Buchhaltung
  • Buchhaltung

Chuyển đổi file .BPS

           

File .BPS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *