BPZ File

? Cách mở file .BPZ? Những phần mềm mở file .BPZ và sửa file lỗi. Convert N/A BPZ file sang định dạng khác.

.BPZ File Extension

   
File name BPZ File
File Type Easy Blue Print Symbol Library
Nhà phát triển Easy Blue Print
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.8 ★ (5 Bình chọn)

File .BPZ là file gì?

BPZ là CAD Files - Easy Blue Print Symbol Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Easy Blue Print.

Bộ sưu tập của các đối tượng hay "biểu tượng" được sử dụng bởi Dễ Xanh In, một ứng dụng thiết kế kế hoạch sàn; chứa một tập hợp các hình ảnh liên quan có thể được nạp vào chương trình.

What is a BPZ file?

Collection of objects or "symbols" used by Easy Blue Print, a floor plan design application; contains a set of related images that can be loaded into the program.

Cách mở .BPZ file

Để mở file .BPZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BPZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BPZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BPZ do người dùng đóng góp.

  • Aspen Batch Process Developer
  • Business PlanMaker Professional
  • Business PlanMaker Professional
  • B-Puzzle

Chuyển đổi file .BPZ

File .BPZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *