BQY File

? Cách mở file .BQY? Những phần mềm mở file .BQY và sửa file lỗi. Convert N/A BQY file sang định dạng khác.

.BQY File Extension

   
File name BQY File
File Type Brio Query File
Nhà phát triển Brio Software
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (11 Bình chọn)

File .BQY là file gì?

BQY là Misc Files - Brio Query File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Brio Software.

File được sử dụng bởi Brio Insight, một trình duyệt Internet Explorer plug-in sử dụng để hiển thị các báo cáo được tạo ra từ phần mềm kinh doanh thông minh Brio; chứa một truy vấn mà tạo ra một báo cáo client-side từ một máy chủ khi thực thi.

What is a BQY file?

File used by Brio Insight, an Internet Explorer plug-in used for displaying reports generated from Brio business intelligence software; contains a query that generates a client-side report from a server when executed.

Cách mở .BQY file

Để mở file .BQY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BQY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BQY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BQY do người dùng đóng góp.

  • Oracle Hyperion Planning
  • Microsoft Internet Explorer with Brio Insight plug-in
  • Microsoft Internet Explorer with Brio Insight plug-in
  • Brio Enterprise Client
  • Brio Intelligence Client
  • CiderPress
  • CiderPress

Chuyển đổi file .BQY

File .BQY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *