BR File

? Cách mở file .BR? Những phần mềm mở file .BR và sửa file lỗi. Convert N/A BR file sang định dạng khác.

.BR File Extension

   
File name BR File
File Type Brotli Compressed File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (10 Bình chọn)

File .BR là file gì?

BR là Web Files - Brotli Compressed File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một BR là một tập tin nén với Brotli, một thuật toán nén dữ liệu mã nguồn mở. Nó chứa tài sản trang web, chẳng hạn như CSS, .xml, .svg, và các tập tin JS, nén trong hộp thoại Format Brotli nén dữ liệu. file BR được sử dụng bởi các trình duyệt web như Chrome và Firefox để tăng tốc độ tải trang.

What is a BR file?

A BR file is a file compressed with Brotli, an open source data compression algorithm. It contains webpage assets, such as .CSS, .XML, .SVG, and .JS files, compressed in the Brotli Compressed Data Format. BR files are used by web browsers such as Chrome and Firefox to increase page loading speeds.

Cách mở .BR file

Để mở file .BR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BR do người dùng đóng góp.

  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Google Chrome

Chuyển đổi file .BR

File .BR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *