BR3 File

? Cách mở file .BR3? Những phần mềm mở file .BR3 và sửa file lỗi. Convert Binary BR3 file sang định dạng khác.

.BR3 File Extension

   
File name BR3 File
File Type Bryce 3 Scene File
Nhà phát triển DAZ Productions
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .BR3 là file gì?

BR3 là 3D Image Files - Bryce 3 Scene File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi DAZ Productions.

cảnh ba chiều hoặc hình ảnh động được tạo ra với 3 phần mềm Bryce; có thể chứa 3D đối tượng và danh lam thắng cảnh, trong đó có núi, nước, cây xanh, vv; bao gồm kết cấu và hiệu ứng ánh sáng thực tế.

What is a BR3 file?

Three-dimensional scene or animation created with Bryce 3 software; may contain 3D objects and landscapes, including mountains, water, trees, etc; includes textures and realistic lighting effects.

Cách mở .BR3 file

Để mở file .BR3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BR3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BR3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BR3 do người dùng đóng góp.

  • DAZ 3D Bryce 7 Pro

Chuyển đổi file .BR3

File .BR3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *