BR5 File

? Cách mở file .BR5? Những phần mềm mở file .BR5 và sửa file lỗi. Convert Binary BR5 file sang định dạng khác.

.BR5 File Extension

   
File name BR5 File
File Type Bryce 5 Scene File
Nhà phát triển DAZ Productions
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.9 ★ (7 Bình chọn)

File .BR5 là file gì?

BR5 là 3D Image Files - Bryce 5 Scene File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi DAZ Productions.

cảnh 3D hoặc hình ảnh động được tạo ra với Bryce 5, một chương trình để tạo môi trường ba chiều ảo; Bryce thường được sử dụng để tạo ra cảnh quan với các yếu tố thực tế tự nhiên, chẳng hạn như nước, đất, và bầu trời, tất cả với hiệu ứng ánh sáng thực tế.

What is a BR5 file?

3D scene or animation created with Bryce 5, a program for creating virtual three-dimensional environments; Bryce is commonly used to create landscapes with realistic natural elements, such as water, ground, and sky, all with real-world lighting effects.

Cách mở .BR5 file

Để mở file .BR5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BR5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BR5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BR5 do người dùng đóng góp.

  • DAZ 3D Bryce 7 Pro
  • Bryce
  • Bryce

Chuyển đổi file .BR5

File .BR5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *