BRG File

BRG là 3D Image Files - 1Age of Mythology Model File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

.BRG File Extension

   
File name BRG File
File Type 1Age of Mythology Model File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .BRG là file gì?

BRG là 3D Image Files - 1Age of Mythology Model File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin đồ họa ba chiều được sử dụng bởi Age of Mythology, một game chiến thuật thời gian thực; chứa mô hình dữ liệu sử dụng cho các trò chơi đối tượng như cấu trúc và các đơn vị; đôi khi được thay đổi bởi người chơi để tạo ra đồ họa trò chơi tùy chỉnh.

What is a BRG file?

Three-dimensional graphics file used by Age of Mythology, a real-time strategy game; contains model data used for game objects such as structures and units; is sometimes altered by players to create custom game graphics.

Phần mềm mở file .BRG

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BRG do filegi.com tổng hợp.

  • AOM Edit
  • Microsoft Age of Mythology
  • Microsoft Age of Mythology
  • Open Example Graph

Chuyển đổi file .BRG

           

File .BRG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *