BRI File

? Cách mở file .BRI? Những phần mềm mở file .BRI và sửa file lỗi. Convert Binary BRI file sang định dạng khác.

.BRI File Extension

   
File name BRI File
File Type Bryce Plug-in File
Nhà phát triển DAZ Productions
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .BRI là file gì?

BRI là Plugin Files - Bryce Plug-in File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi DAZ Productions.

Plug-in tập tin được sử dụng bởi Bryce, một ứng dụng sử dụng cho mô hình 3D; lưu trữ chức năng thêm các tính năng bổ sung cho chương trình; thường được sử dụng để cho phép nhập khẩu hoặc xuất khẩu hỗ trợ cho các định dạng tập tin mới.

What is a BRI file?

Plug-in file used by Bryce, an application used for 3D modeling; stores functionality that adds additional features to the program; commonly used for enabling import or export support for new file formats.

Cách mở .BRI file

Để mở file .BRI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BRI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BRI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BRI do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • CFPAS Form Filler
  • CFPAS Form Filler
  • Bryce
  • Briljant Ekonomisystem

Chuyển đổi file .BRI

File .BRI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *