BRIDGECACHE File

? Cách mở file .BRIDGECACHE? Những phần mềm mở file .BRIDGECACHE và sửa file lỗi. Convert Binary BRIDGECACHE file sang định dạng khác.

.BRIDGECACHE File Extension

   
File name BRIDGECACHE File
File Type Adobe Bridge Cache Export File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .BRIDGECACHE là file gì?

BRIDGECACHE là Data Files - Adobe Bridge Cache Export File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin bộ nhớ cache được tạo ra bởi Adobe Bridge, một ứng dụng quản lý phần mềm Adobe Creative Cloud (CC) tập tin; chứa siêu dữ liệu xuất khẩu cho các tập tin được tổ chức trong cùng một thư mục; tương tự như file .BCM, .BC, và .BCT.

What is a BRIDGECACHE file?

Cache file generated by Adobe Bridge, an Adobe Creative Cloud (CC) file management application; contains exported metadata for the files held in the same folder; similar to .BCM, .BC, and .BCT files.

Cách mở .BRIDGECACHE file

Để mở file .BRIDGECACHE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BRIDGECACHE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BRIDGECACHE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BRIDGECACHE do người dùng đóng góp.

  • Adobe Bridge CC 2019

Chuyển đổi file .BRIDGECACHE

File .BRIDGECACHE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *