BRIDGECACHE File

BRIDGECACHE là Data Files - Adobe Bridge Cache Export File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

.BRIDGECACHE File Extension

   
File name BRIDGECACHE File
File Type Adobe Bridge Cache Export File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .BRIDGECACHE là file gì?

BRIDGECACHE là Data Files - Adobe Bridge Cache Export File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin bộ nhớ cache được tạo ra bởi Adobe Bridge, một ứng dụng quản lý phần mềm Adobe Creative Cloud (CC) tập tin; chứa siêu dữ liệu xuất khẩu cho các tập tin được tổ chức trong cùng một thư mục; tương tự như file .BCM, .BC, và .BCT.

What is a BRIDGECACHE file?

Cache file generated by Adobe Bridge, an Adobe Creative Cloud (CC) file management application; contains exported metadata for the files held in the same folder; similar to .BCM, .BC, and .BCT files.

Phần mềm mở file .BRIDGECACHE

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BRIDGECACHE do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Bridge CC 2019

Chuyển đổi file .BRIDGECACHE

           

File .BRIDGECACHE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *