BRK File

BRK là Raster Image Files - Brooktrout Fax Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Dialogic.

.BRK File Extension

   
File name BRK File
File Type Brooktrout Fax Document
Nhà phát triển Dialogic
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .BRK là file gì?

BRK là Raster Image Files - Brooktrout Fax Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Dialogic.

tài liệu fax tạo ra trong định dạng fax Brooktrout; chứa các nội dung của một bản fax gửi qua modem hoặc máy fax; dùng để lưu trữ các bản sao kỹ thuật số của fax.

What is a BRK file?

Fax document created in the Brooktrout fax format; contains the contents of a fax sent via modem or fax machine; used to store digital copies of faxes.

Phần mềm mở file .BRK

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BRK do filegi.com tổng hợp.

  • Paint Shop Pro
  • WinCDEmu
  • WinCDEmu
  • SolveIT!, The Financial Calculator
  • progeCAD Professional
  • HiJaak Professional
  • HiJaak Professional

Chuyển đổi file .BRK

           

File .BRK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *