BRK File

? Cách mở file .BRK? Những phần mềm mở file .BRK và sửa file lỗi. Convert Binary BRK file sang định dạng khác.

.BRK File Extension

   
File name BRK File
File Type Brooktrout Fax Document
Nhà phát triển Dialogic
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .BRK là file gì?

BRK là Raster Image Files - Brooktrout Fax Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Dialogic.

tài liệu fax tạo ra trong định dạng fax Brooktrout; chứa các nội dung của một bản fax gửi qua modem hoặc máy fax; dùng để lưu trữ các bản sao kỹ thuật số của fax.

What is a BRK file?

Fax document created in the Brooktrout fax format; contains the contents of a fax sent via modem or fax machine; used to store digital copies of faxes.

Cách mở .BRK file

Để mở file .BRK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BRK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BRK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BRK do người dùng đóng góp.

  • Paint Shop Pro
  • WinCDEmu
  • WinCDEmu
  • SolveIT!, The Financial Calculator
  • progeCAD Professional
  • HiJaak Professional
  • HiJaak Professional

Chuyển đổi file .BRK

File .BRK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *