BRM File

BRM là Plugin Files - Bryce Plug-in File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi DAZ Productions.

.BRM File Extension

   
File name BRM File
File Type Bryce Plug-in File
Nhà phát triển DAZ Productions
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .BRM là file gì?

BRM là Plugin Files - Bryce Plug-in File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi DAZ Productions.

Plug-in tập tin được sử dụng bởi nhiều phiên bản của Bryce, một chương trình xây dựng mô hình 3D; chứa dữ liệu có thêm chức năng mới cho phần mềm; thường được sử dụng để thêm hỗ trợ cho các định dạng hình ảnh 3D và video mới.

What is a BRM file?

Plug-in file used by multiple versions of Bryce, a 3D modeling program; contains data that adds new functions to the software; often used for adding support for new 3D image and video formats.

Phần mềm mở file .BRM

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BRM do filegi.com tổng hợp.

  • DAZ 3D Bryce 7 Pro
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • The Print Shop Ensemble III
  • The Print Shop Deluxe III
  • Bryce
  • Bryce

Chuyển đổi file .BRM

           

File .BRM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *