BRM File

? Cách mở file .BRM? Những phần mềm mở file .BRM và sửa file lỗi. Convert Binary BRM file sang định dạng khác.

.BRM File Extension

   
File name BRM File
File Type Bryce Plug-in File
Nhà phát triển DAZ Productions
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .BRM là file gì?

BRM là Plugin Files - Bryce Plug-in File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi DAZ Productions.

Plug-in tập tin được sử dụng bởi nhiều phiên bản của Bryce, một chương trình xây dựng mô hình 3D; chứa dữ liệu có thêm chức năng mới cho phần mềm; thường được sử dụng để thêm hỗ trợ cho các định dạng hình ảnh 3D và video mới.

What is a BRM file?

Plug-in file used by multiple versions of Bryce, a 3D modeling program; contains data that adds new functions to the software; often used for adding support for new 3D image and video formats.

Cách mở .BRM file

Để mở file .BRM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BRM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BRM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BRM do người dùng đóng góp.

  • DAZ 3D Bryce 7 Pro
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • The Print Shop Ensemble III
  • The Print Shop Deluxe III
  • Bryce
  • Bryce

Chuyển đổi file .BRM

File .BRM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *