BRMDL File

? Cách mở file .BRMDL? Những phần mềm mở file .BRMDL và sửa file lỗi. Convert Binary BRMDL file sang định dạng khác.

.BRMDL File Extension

   
File name BRMDL File
File Type Wii BRMDL Model File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .BRMDL là file gì?

BRMDL là Game Files - Wii BRMDL Model File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

trò chơi Wii mô hình tập tin được sử dụng bởi chọn Nintendo Wii trò chơi như Super Smash Bros Brawl; lưu trong định dạng BRMDL, mà là tương tự sang định dạng .BRRES gói; chứa dữ liệu mô hình sử dụng để tạo nên sự xuất hiện của nhân vật.

What is a BRMDL file?

Wii game model file used by select Nintendo Wii games such as Super Smash Bros. Brawl; saved in the BRMDL format, which is similar to the .BRRES package format; contains model data used to make up the appearance of characters.

Cách mở .BRMDL file

Để mở file .BRMDL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BRMDL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BRMDL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BRMDL do người dùng đóng góp.

  • BrawlBox

Chuyển đổi file .BRMDL

File .BRMDL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *