BRN File

? Cách mở file .BRN? Những phần mềm mở file .BRN và sửa file lỗi. Convert N/A BRN file sang định dạng khác.

.BRN File Extension

   
File name BRN File
File Type 1BrainStorm Data File
Nhà phát triển BrainStorm Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (7 Bình chọn)

File .BRN là file gì?

BRN là Data Files - 1BrainStorm Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi BrainStorm Software.

Tập tin được tạo ra bởi động não, một chương trình dùng để chụp những ý tưởng một cách có cấu trúc; chứa một tiêu đề cho một ý tưởng và subpoints, cùng bao gồm một cây thông tin; có thể lưu trữ tài liệu tham khảo các tập tin, hình ảnh, siêu liên kết, và các thông tin khác; có thể được nhìn từ quan điểm khác nhau trong phần mềm.

What is a BRN file?

File created by BrainStorm, a program used for capturing ideas in a structured manner; contains a title for an idea and subpoints, which together comprise a tree of information; may store references to files, pictures, hyperlinks, and other information; can be viewed from different perspectives in the software.

Cách mở .BRN file

Để mở file .BRN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BRN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BRN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BRN do người dùng đóng góp.

  • BrainStorm
  • PersonalBrain
  • PersonalBrain
  • Media Player Classic
  • BrainStorm
  • BornoSoft Bangla2000 Basic
  • BornoSoft Bangla2000 Basic

Chuyển đổi file .BRN

File .BRN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *