BRO File

? Cách mở file .BRO? Những phần mềm mở file .BRO và sửa file lỗi. Convert N/A BRO file sang định dạng khác.

.BRO File Extension

   
File name BRO File
File Type 1Broadleaf Tree Model
Nhà phát triển Onyx Computing
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .BRO là file gì?

BRO là 3D Image Files - 1Broadleaf Tree Model, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Onyx Computing.

mô hình ba chiều của một cây hay bụi cây tạo ra với phần mềm OnyxTREE lá rộng; sử dụng để mô hình hóa cây lá rộng, bụi cây, và cây trồng; hỗ trợ thắp sáng hiệu quả, bóng, cài đặt gió, và kết cấu lá.

What is a BRO file?

Three-dimensional model of a tree or bush created with OnyxTREE BROADLEAF software; used for modeling broadleaf trees, bushes, and plants; supports lighting effects, shadows, wind settings, and leaf textures.

Cách mở .BRO file

Để mở file .BRO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BRO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BRO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BRO do người dùng đóng góp.

  • The Print Shop
  • PrintMaster
  • PrintMaster
  • PrintMaster Gold
  • Scrapbooks
  • PrintMaster Platinum
  • PrintMaster Platinum

Chuyển đổi file .BRO

File .BRO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *