BROWSER File

? Cách mở file .BROWSER? Những phần mềm mở file .BROWSER và sửa file lỗi. Convert Text BROWSER file sang định dạng khác.

.BROWSER File Extension

   
File name BROWSER File
File Type ASP.NET Browser Definition File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.6 ★ (48 Bình chọn)

File .BROWSER là file gì?

BROWSER là Web Files - ASP.NET Browser Definition File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin tập tin được sử dụng bởi các ứng dụng ASP.NET Web; chứa các định nghĩa cho các trình duyệt web cá nhân, bao gồm cả các loại trình duyệt và khả năng; được sử dụng bởi ASP.NET để xác định loại trình duyệt, cũng như để hiển thị nội dung trang web khác nhau tùy thuộc vào trình duyệt Web được phát hiện.

What is a BROWSER file?

File file used by ASP.NET Web applications; contains definitions for individual Web browsers, including the browser type and capabilities; used by ASP.NET to determine the browser type, as well as to display different Web page content depending on what Web browser was detected.

Cách mở .BROWSER file

Để mở file .BROWSER click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BROWSER bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BROWSER

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BROWSER do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Web Platform Extensions
  • Any Video Converter Free
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • WinRAR
  • DBBrowser
  • DBBrowser

Chuyển đổi file .BROWSER

File .BROWSER có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *