BRSEQ File

? Cách mở file .BRSEQ? Những phần mềm mở file .BRSEQ và sửa file lỗi. Convert Binary BRSEQ file sang định dạng khác.

.BRSEQ File Extension

   
File name BRSEQ File
File Type Binary Revolution Sequence Format File
Nhà phát triển Nintendo
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .BRSEQ là file gì?

BRSEQ là Game Files - Binary Revolution Sequence Format File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nintendo.

Một tập tin BRSEQ chứa dữ liệu theo định dạng nhị phân Revolution chuỗi (BRSEQ), được sử dụng bởi nhiều trò chơi Nintendo Wii. Nó lưu trữ dữ liệu âm thanh được chơi bởi các trò chơi như một hiệu ứng âm thanh hoặc nhạc nền được looped trong gameplay. file BRSEQ thường được đóng gói trong kho lưu trữ âm thanh .BRSAR kèm với trò chơi Wii.

What is a BRSEQ file?

A BRSEQ file contains data in the Binary Revolution SEQuence (BRSEQ) format, which is used by various Nintendo Wii games. It stores audio data played by the game as a sound effect or background music that is looped during gameplay. BRSEQ files are typically packaged in .BRSAR audio archives included with the Wii game.

Cách mở .BRSEQ file

Để mở file .BRSEQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BRSEQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BRSEQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BRSEQ do người dùng đóng góp.

  • rseq2midi

Chuyển đổi file .BRSEQ

File .BRSEQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *