BS4 File

? Cách mở file .BS4? Những phần mềm mở file .BS4 và sửa file lỗi. Convert Binary BS4 file sang định dạng khác.

.BS4 File Extension

   
File name BS4 File
File Type Mikogo Session Video Recording
Nhà phát triển BeamYourScreen
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .BS4 là file gì?

BS4 là Video Files - Mikogo Session Video Recording, dưới định dạng Binary được phát triển bởi BeamYourScreen.

file video tạo ra bởi Mikogo, một công cụ chia sẻ máy tính để bàn nền tảng sử dụng cho hội nghị web, hỗ trợ từ xa, và các cuộc họp trực tuyến khác; chứa dữ liệu hình ảnh ghi lại từ một màn hình chia sẻ trong một buổi trực tuyến.

What is a BS4 file?

Video file created by Mikogo, a cross-platform desktop sharing tool used for web conferencing, remote support, and other online meetings; contains video data recorded from a shared screen during an online session.

Cách mở .BS4 file

Để mở file .BS4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BS4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BS4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BS4 do người dùng đóng góp.

  • Mikogo
  • Session Player Application
  • Session Player Application
  • Media Player Classic
  • Mikogo Session Player
  • BeamYourScreen
  • BeamYourScreen

Chuyển đổi file .BS4

File .BS4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *