BS7 File

? Cách mở file .BS7? Những phần mềm mở file .BS7 và sửa file lỗi. Convert Text BS7 file sang định dạng khác.

.BS7 File Extension

   
File name BS7 File
File Type Windows 7 Boot Updater Skin
Nhà phát triển Windows 7 Boot Updater
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.2 ★ (12 Bình chọn)

File .BS7 là file gì?

BS7 là Settings Files - Windows 7 Boot Updater Skin, dưới định dạng Text được phát triển bởi Windows 7 Boot Updater.

tập tin da được tạo ra bởi Windows 7 Boot Updater, một chương trình Windows của bên thứ ba sử dụng để cập nhật sự xuất hiện của màn hình khởi động của Windows 7; có thể kết hợp màu nền, hình ảnh, hình ảnh động, và phông chữ khác nhau; cũng có thể bao gồm thông điệp thay thế cho "Starting Windows" và "© Microsoft Corporation" text.

What is a BS7 file?

Skin file created by Windows 7 Boot Updater, a third-party Windows program used for updating the appearance of the Windows 7 boot screen; can incorporate background colors, images, animations, and various fonts; may also include replacement messages for the "Starting Windows" and "© Microsoft Corporation" text.

Cách mở .BS7 file

Để mở file .BS7 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BS7 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BS7

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BS7 do người dùng đóng góp.

  • Windows 7 Boot Updater
  • Budget-Suivi
  • Budget-Suivi

Chuyển đổi file .BS7

File .BS7 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *