BSDIFF File

? Cách mở file .BSDIFF? Những phần mềm mở file .BSDIFF và sửa file lỗi. Convert N/A BSDIFF file sang định dạng khác.

.BSDIFF File Extension

   
File name BSDIFF File
File Type BSDiff Patch File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (2 Bình chọn)

File .BSDIFF là file gì?

BSDIFF là Game Files - BSDiff Patch File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng bản vá sử dụng để cập nhật ROM trò chơi video và các bản vá lỗi sản phẩm cho các tập tin nhị phân; chứa những khác biệt đó sẽ được áp dụng cho một tập tin nguồn để tạo ra một file đích.

What is a BSDIFF file?

Patch format used to update video game ROMs and produce patches for binary files; contains the differences that are to be applied to a source file in order to create a target file.

Cách mở .BSDIFF file

Để mở file .BSDIFF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BSDIFF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BSDIFF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BSDIFF do người dùng đóng góp.

  • MultiPatch
  • bsdiff/bspatch
  • bsdiff/bspatch

Chuyển đổi file .BSDIFF

File .BSDIFF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *