BSDL File

BSDL là Data Files - Boundary Scan Description Language File, dưới định dạng Text được phát triển bởi IEEE.

.BSDL File Extension

   
File name BSDL File
File Type Boundary Scan Description Language File
Nhà phát triển IEEE
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .BSDL là file gì?

BSDL là Data Files - Boundary Scan Description Language File, dưới định dạng Text được phát triển bởi IEEE.

Đồ điện tử đặc tả tập tin lưu trong BSDL (Boundary Scan Description Language) định dạng, một tập hợp con của ngôn ngữ VHDL và một tiêu chuẩn IEEE; mô tả các chân và thanh ghi của một mạch tích hợp (IC); dùng để thử nghiệm thiết bị điện tử JTAG-compliant.

What is a BSDL file?

Electronics specification file saved in the BSDL (Boundary Scan Description Language) format, a subset of the VHDL language and an IEEE standard; describes the pins and registers of an integrated circuit (IC); used for JTAG-compliant electronics testing.

Phần mềm mở file .BSDL

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BSDL do filegi.com tổng hợp.

  • text editor
  • Xilinx ISE Design Suite
  • Xilinx ISE Design Suite
  • Microsoft Notepad

Chuyển đổi file .BSDL

           

File .BSDL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *