BSG File

BSG là Game Files - Besiege Machine File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Spiderling Studios.

.BSG File Extension

   
File name BSG File
File Type Besiege Machine File
Nhà phát triển Spiderling Studios
Phân loại Game Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .BSG là file gì?

BSG là Game Files - Besiege Machine File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Spiderling Studios.

Một tập tin BSG chứa một cỗ máy được tạo ra bởi spiderling Studios vây, một trò chơi thời trung cổ, nơi người chơi xây dựng máy để tiêu diệt lâu đài. Nó lưu trữ thông tin về một cái máy, thường là một chiếc xe, trong định dạng XML.

What is a BSG file?

A BSG file contains a machine created by Spiderling Studios Besiege, a medieval game where players build machines to destroy castles. It stores information about a machine, typically a vehicle, in XML format.

Phần mềm mở file .BSG

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BSG do filegi.com tổng hợp.

  • BSG File Editor
  • Spiderling Studios Besiege
  • Spiderling Studios Besiege

Chuyển đổi file .BSG

           

File .BSG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *