BSWX File

? Cách mở file .BSWX? Những phần mềm mở file .BSWX và sửa file lỗi. Convert Binary BSWX file sang định dạng khác.

.BSWX File Extension

   
File name BSWX File
File Type BIMReview 3D Model
Nhà phát triển StruMIS
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.2 ★ (5 Bình chọn)

File .BSWX là file gì?

BSWX là CAD Files - BIMReview 3D Model, dưới định dạng Binary được phát triển bởi StruMIS.

Một tập tin BSWX là một mô hình 3D được lưu trong định dạng BIMReview BSWX. Nó bao gồm một mô hình của một tòa nhà, trong đó bao gồm các vị trí không gian (X, Y, Z) và thông tin bịa đặt cho từng phần của mô hình.

What is a BSWX file?

A BSWX file is a 3D model saved in the BIMReview BSWX format. It contains a model of a building, which includes the spatial location (X, Y, Z) and fabrication information for each part of the model.

Cách mở .BSWX file

Để mở file .BSWX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BSWX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BSWX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BSWX do người dùng đóng góp.

  • Autodesk Advance Steel
  • StruMIS BIMReview
  • StruMIS BIMReview
  • STRUMIS

Chuyển đổi file .BSWX

File .BSWX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *