BSXC File

? Cách mở file .BSXC? Những phần mềm mở file .BSXC và sửa file lỗi. Convert XML BSXC file sang định dạng khác.

.BSXC File Extension

   
File name BSXC File
File Type BimSens Component Configuration File
Nhà phát triển Striped Horse
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .BSXC là file gì?

BSXC là Settings Files - BimSens Component Configuration File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Striped Horse.

tập tin Một BSXC là một tập tin cấu hình được sử dụng bởi BimSens, một công cụ cơ sở dữ liệu cho phép đọc / ghi tương tác với các nguồn dữ liệu tiêu chuẩn và tùy chỉnh, chẳng hạn như SQL Server và Excel. Nó chứa thông tin cấu hình cho các bộ phận riêng lẻ của một dự án, chẳng hạn như một nguồn dữ liệu, một bố cục hoặc một định nghĩa bộ lọc màu, ở đồng bằng hoặc mã hóa XML.

What is a BSXC file?

A BSXC file is a configuration file used by BimSens, a database tool that enables read/write interactions with standard and custom data sources, such as SQL Server and Excel. It contains configuration information for individual parts of a project, such as a data source, a layout or a color filter definition, in plain or encrypted XML.

Cách mở .BSXC file

Để mở file .BSXC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BSXC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BSXC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BSXC do người dùng đóng góp.

  • Striped Horse BimSens

Chuyển đổi file .BSXC

File .BSXC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *