BSXP File

? Cách mở file .BSXP? Những phần mềm mở file .BSXP và sửa file lỗi. Convert XML BSXP file sang định dạng khác.

.BSXP File Extension

   
File name BSXP File
File Type BimSens Project Configuration File
Nhà phát triển Striped Horse
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .BSXP là file gì?

BSXP là Settings Files - BimSens Project Configuration File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Striped Horse.

Một tập tin BSXP là một tập tin cấu hình được sử dụng bởi BimSens, một công cụ cơ sở dữ liệu cho phép đọc / ghi tương tác với các nguồn dữ liệu tiêu chuẩn và tùy chỉnh, chẳng hạn như SQL Server và Excel. Nó chứa thông tin cấu hình cho một dự án ở đồng bằng hoặc mã hóa XML. file BSXP bao gồm chuỗi kết nối nguồn và thao tác dữ liệu, chẳng hạn như các thiết lập trục, lịch, nhập dữ liệu và xuất khẩu, và các hình thức.

What is a BSXP file?

A BSXP file is a configuration file used by BimSens, a database tool that enables read/write interactions with standard and custom data sources, such as SQL Server and Excel. It contains configuration information for a project in plain or encrypted XML. BSXP files include source connection strings and data manipulations, such as pivot, calendar, data import and export settings, and forms.

Cách mở .BSXP file

Để mở file .BSXP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BSXP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BSXP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BSXP do người dùng đóng góp.

  • Striped Horse BimSens

Chuyển đổi file .BSXP

File .BSXP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *