BT File

BT là GIS Files - Binary Terrain File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ben Discoe.

.BT File Extension

   
File name BT File
File Type Binary Terrain File
Nhà phát triển Ben Discoe
Phân loại GIS Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (17 Bình chọn)

File .BT là file gì?

BT là GIS Files - Binary Terrain File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ben Discoe.

tập tin GIS tạo ra trong định dạng nhị phân Terrain (BT), một định dạng tập tin nhị phân sử dụng để lưu trữ lưới độ cao; tạo ra như là một phần của dự án Terrain ảo và thiết kế một một đơn giản, định dạng lưu trữ lưới độ cao nhỏ gọn; sử dụng để hiển thị bản đồ địa hình.

What is a BT file?

GIS file created in the Binary Terrain (BT) format, a binary file format used for storing elevation grids; created as part of the Virtual Terrain Project and designed a a simple, compact elevation grid storage format; used for displaying topographical maps.

Phần mềm mở file .BT

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BT do filegi.com tổng hợp.

  • BluffTitler
  • 010 Editor
  • 010 Editor
  • TatukGIS Viewer
  • Media Player Classic
  • BluffTitler DX9
  • BluffTitler DX9

Chuyển đổi file .BT

           

File .BT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *