BT File

? Cách mở file .BT? Những phần mềm mở file .BT và sửa file lỗi. Convert Binary BT file sang định dạng khác.

.BT File Extension

   
File name BT File
File Type Binary Terrain File
Nhà phát triển Ben Discoe
Phân loại GIS Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (17 Bình chọn)

File .BT là file gì?

BT là GIS Files - Binary Terrain File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ben Discoe.

tập tin GIS tạo ra trong định dạng nhị phân Terrain (BT), một định dạng tập tin nhị phân sử dụng để lưu trữ lưới độ cao; tạo ra như là một phần của dự án Terrain ảo và thiết kế một một đơn giản, định dạng lưu trữ lưới độ cao nhỏ gọn; sử dụng để hiển thị bản đồ địa hình.

What is a BT file?

GIS file created in the Binary Terrain (BT) format, a binary file format used for storing elevation grids; created as part of the Virtual Terrain Project and designed a a simple, compact elevation grid storage format; used for displaying topographical maps.

Cách mở .BT file

Để mở file .BT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BT do người dùng đóng góp.

  • BluffTitler
  • 010 Editor
  • 010 Editor
  • TatukGIS Viewer
  • Media Player Classic
  • BluffTitler DX9
  • BluffTitler DX9

Chuyển đổi file .BT

File .BT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *