BT! File

? Cách mở file .BT!? Những phần mềm mở file .BT! và sửa file lỗi. Convert N/A BT! file sang định dạng khác.

.BT! File Extension

   
File name BT! File
File Type BitSpirit Incomplete Download File
Nhà phát triển BitSpirit
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (7 Bình chọn)

File .BT! là file gì?

BT! là Misc Files - BitSpirit Incomplete Download File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi BitSpirit.

Một phần tải về tập tin được tạo ra bởi bitspirit, một chương trình torrent tải; sử dụng cho tất cả các tải theo tiến độ nếu "Add .bt! mở rộng đến các tập tin còn dang dở" tùy chọn được chọn trong các ưu đãi bitspirit dưới "File Options."

What is a BT! file?

Partially downloaded file created by BitSpirit, a torrent downloading program; used for all in-progress downloads if the "Add .bt! extension to unfinished files" option is selected in the BitSpirit preferences under "File Options."

Cách mở .BT! file

Để mở file .BT! click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BT! bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BT!

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BT! do người dùng đóng góp.

  • BitSpirit

Chuyển đổi file .BT!

File .BT! có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *