BTAPP File

BTAPP là Web Files - uTorrent App, dưới định dạng Binary được phát triển bởi BitTorrent.

.BTAPP File Extension

   
File name BTAPP File
File Type uTorrent App
Nhà phát triển BitTorrent
Phân loại Web Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.4 ★ (28 Bình chọn)

File .BTAPP là file gì?

BTAPP là Web Files - uTorrent App, dưới định dạng Binary được phát triển bởi BitTorrent.

Ứng dụng viết cho uTorrent, một chương trình torrent download phổ biến; chứa mã HTML và JavaScript và có thể được hiển thị trong một cửa sổ trình duyệt nhúng; có thể được bổ sung cho khách hàng uTorrent từ trong chương trình bằng cách chọn tập tin BTAPP và bấm vào "Add" (hoặc "Cài đặt" trong một số phiên bản).

What is a BTAPP file?

Application written for uTorrent, a popular .TORRENT download program; contains HTML and JavaScript code and can be displayed in an embedded browser window; may be added to the uTorrent client from within the program by selecting the BTAPP file and clicking "Add" (or "Install" in some versions).

Phần mềm mở file .BTAPP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BTAPP do filegi.com tổng hợp.

  • uTorrent
  • Free Download Manager
  • Free Download Manager
  • BitTorrent
  • BTGuard
  • uTorrent
  • uTorrent

Chuyển đổi file .BTAPP

           

File .BTAPP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *