BTF File

BTF là Data Files - NationsBank Check Images, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bank of America.

.BTF File Extension

   
File name BTF File
File Type NationsBank Check Images
Nhà phát triển Bank of America
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .BTF là file gì?

BTF là Data Files - NationsBank Check Images, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bank of America.

Chứa các hình ảnh kiểm tra và văn bản ASCII; dữ liệu hình ảnh có thể được nén sử dụng G4, JPEG, ABIC, hoặc IOCA / ABIC nén; quyển sách trình bày ngày phát hành, ngày thanh toán, số tiền, vv cho mỗi lần kiểm tra trong file.

What is a BTF file?

Contains check images and ASCII text; image data may be compressed using G4, JPEG, ABIC, or IOCA/ABIC compression; the text describes the issue date, paid date, amount, etc. for each check in the file.

Phần mềm mở file .BTF

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BTF do filegi.com tổng hợp.

  • Web browser
  • Micro Focus RUMBA
  • Micro Focus RUMBA
  • My ViewPad
  • Media Player Classic
  • AS400FTX Application
  • AS400FTX Application

Chuyển đổi file .BTF

           

File .BTF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *