BTIF File

? Cách mở file .BTIF? Những phần mềm mở file .BTIF và sửa file lỗi. Convert N/A BTIF file sang định dạng khác.

.BTIF File Extension

   
File name BTIF File
File Type NationsBank Check Image File
Nhà phát triển Bank of America
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (2 Bình chọn)

File .BTIF là file gì?

BTIF là Data Files - NationsBank Check Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bank of America.

Kiểm tra định dạng hình ảnh được sử dụng bởi NationsBank có chứa dữ liệu hình ảnh nén và văn bản ASCII; bao gồm thông tin mô tả ngày phát hành séc, ngày trả tiền, và số tiền của mỗi lần kiểm tra trong file.

What is a BTIF file?

Check image format used by NationsBank that contains compressed image data and ASCII text; includes information that describes the check issue date, paid date, and amount of each check in the file.

Cách mở .BTIF file

Để mở file .BTIF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BTIF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BTIF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BTIF do người dùng đóng góp.

  • Web browser

Chuyển đổi file .BTIF

File .BTIF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *