BTIF File

BTIF là Data Files - NationsBank Check Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bank of America.

.BTIF File Extension

   
File name BTIF File
File Type NationsBank Check Image File
Nhà phát triển Bank of America
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (2 Bình chọn)

File .BTIF là file gì?

BTIF là Data Files - NationsBank Check Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bank of America.

Kiểm tra định dạng hình ảnh được sử dụng bởi NationsBank có chứa dữ liệu hình ảnh nén và văn bản ASCII; bao gồm thông tin mô tả ngày phát hành séc, ngày trả tiền, và số tiền của mỗi lần kiểm tra trong file.

What is a BTIF file?

Check image format used by NationsBank that contains compressed image data and ASCII text; includes information that describes the check issue date, paid date, and amount of each check in the file.

Phần mềm mở file .BTIF

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BTIF do filegi.com tổng hợp.

  • Web browser

Chuyển đổi file .BTIF

           

File .BTIF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *