BTINSTALL File

? Cách mở file .BTINSTALL? Những phần mềm mở file .BTINSTALL và sửa file lỗi. Convert Binary BTINSTALL file sang định dạng khác.

.BTINSTALL File Extension

   
File name BTINSTALL File
File Type uTorrent Installer File
Nhà phát triển BitTorrent
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .BTINSTALL là file gì?

BTINSTALL là Data Files - uTorrent Installer File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi BitTorrent.

Installer tập tin được sử dụng bởi uTorrent, một ứng dụng torrent download phổ biến; chứa một gói cài đặt để cài đặt một thành phần mới trong uTorrent; tương tự như một tập tin .BTAPP.

What is a BTINSTALL file?

Installer file used by uTorrent, a popular .TORRENT download application; contains an installation package for installing a new component in uTorrent; similar to a .BTAPP file.

Cách mở .BTINSTALL file

Để mở file .BTINSTALL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BTINSTALL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BTINSTALL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BTINSTALL do người dùng đóng góp.

  • Torrent
  • Free Download Manager
  • Free Download Manager
  • BitTorrent
  • BTGuard
  • uTorrent
  • uTorrent

Chuyển đổi file .BTINSTALL

File .BTINSTALL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *