BTINSTALL File

BTINSTALL là Data Files - uTorrent Installer File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi BitTorrent.

.BTINSTALL File Extension

   
File name BTINSTALL File
File Type uTorrent Installer File
Nhà phát triển BitTorrent
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .BTINSTALL là file gì?

BTINSTALL là Data Files - uTorrent Installer File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi BitTorrent.

Installer tập tin được sử dụng bởi uTorrent, một ứng dụng torrent download phổ biến; chứa một gói cài đặt để cài đặt một thành phần mới trong uTorrent; tương tự như một tập tin .BTAPP.

What is a BTINSTALL file?

Installer file used by uTorrent, a popular .TORRENT download application; contains an installation package for installing a new component in uTorrent; similar to a .BTAPP file.

Phần mềm mở file .BTINSTALL

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BTINSTALL do filegi.com tổng hợp.

  • Torrent
  • Free Download Manager
  • Free Download Manager
  • BitTorrent
  • BTGuard
  • uTorrent
  • uTorrent

Chuyển đổi file .BTINSTALL

           

File .BTINSTALL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *