BTM File

BTM là Data Files - 1BizTalk Map File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

.BTM File Extension

   
File name BTM File
File Type 1BizTalk Map File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .BTM là file gì?

BTM là Data Files - 1BizTalk Map File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin dữ liệu bản đồ được sử dụng bởi BizTalk Server, một ứng dụng được thiết kế để tích hợp hệ thống và các quá trình tự động hóa qua chuỗi cung ứng toàn cầu; chứa các mối quan hệ giữa schemas khác nhau, hoặc cơ sở dữ liệu thông tin.

What is a BTM file?

Data mapping file used by BizTalk Server, an application designed to integrate systems and automate processes across global supply chains; contains relationships between different schemas, or databases of information.

Phần mềm mở file .BTM

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BTM do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • BtM-Programm
  • BtM-Programm

Chuyển đổi file .BTM

           

File .BTM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *