BTN File

? Cách mở file .BTN? Những phần mềm mở file .BTN và sửa file lỗi. Convert Binary BTN file sang định dạng khác.

.BTN File Extension

   
File name BTN File
File Type AutoPlay Media Studio Button File
Nhà phát triển Indigo Rose
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (15 Bình chọn)

File .BTN là file gì?

BTN là Developer Files - AutoPlay Media Studio Button File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Indigo Rose.

Nút tập tin được sử dụng bởi AutoPlay Media Studio, một công cụ phát triển ứng dụng nhanh chóng sử dụng để tạo các menu CD, trò chơi và các ứng dụng đa phương tiện; lưu trữ các phong cách nút và có thể chỉ định một hành động kịch bản phải thực hiện khi nút được click.

What is a BTN file?

Button file used by AutoPlay Media Studio, a rapid application development tool used to create CD menus, games, and multimedia applications; stores the button styles and can specify a scripted action to take when the button is clicked.

Cách mở .BTN file

Để mở file .BTN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BTN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BTN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BTN do người dùng đóng góp.

  • Indigo Rose AutoPlay Media Studio
  • Button Builder Pro
  • Button Builder Pro
  • Button Builder
  • Imprintor ArtMaker

Chuyển đổi file .BTN

File .BTN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *