BTO File

? Cách mở file .BTO? Những phần mềm mở file .BTO và sửa file lỗi. Convert Binary BTO file sang định dạng khác.

.BTO File Extension

   
File name BTO File
File Type Bryce Tree File
Nhà phát triển DAZ Productions
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .BTO là file gì?

BTO là 3D Image Files - Bryce Tree File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi DAZ Productions.

đối tượng 3D được sử dụng bởi Bryce, một chương trình sử dụng cho mô hình 3D và hệ cảnh; chứa một mô hình 3D của một cây có thể được thêm vào một cảnh lớn hơn; sử dụng để tạo cảnh quan với các loại cụ thể của cây, như cây thông, bạch dương, hoặc cây phong.

What is a BTO file?

3D object used by Bryce, a program used for 3D modeling and scene generation; contains a 3D model of a tree that can be added to a larger scene; used for generating landscapes with specific types of trees, such as pine, birch, or maple trees.

Cách mở .BTO file

Để mở file .BTO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BTO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BTO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BTO do người dùng đóng góp.

  • DAZ 3D Bryce 7 Pro

Chuyển đổi file .BTO

File .BTO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *