BTR File

? Cách mở file .BTR? Những phần mềm mở file .BTR và sửa file lỗi. Convert N/A BTR file sang định dạng khác.

.BTR File Extension

   
File name BTR File
File Type Btrieve Database File
Nhà phát triển Pervasive Software
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (12 Bình chọn)

File .BTR là file gì?

BTR là Database Files - Btrieve Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Pervasive Software.

tập tin cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi Btrieve, một chương trình cơ sở dữ liệu giao dịch được thiết kế cho tốc độ; chứa một tập hợp các hồ sơ lưu trữ theo định dạng cơ sở dữ liệu Btrieve; sử dụng để lưu trữ và lấy dữ liệu cũng như tạo các báo cáo.

What is a BTR file?

Database file created by Btrieve, a transactional database program designed for speed; contains a collection of records stored in the Btrieve database format; used to store and retrieve data as well as generate reports.

Cách mở .BTR file

Để mở file .BTR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BTR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BTR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BTR do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Any Video Converter Free
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • TERMINAL

Chuyển đổi file .BTR

File .BTR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *