BTSEARCH File

? Cách mở file .BTSEARCH? Những phần mềm mở file .BTSEARCH và sửa file lỗi. Convert XML BTSEARCH file sang định dạng khác.

.BTSEARCH File Extension

   
File name BTSEARCH File
File Type BitTorrent Search Engine File
Nhà phát triển BitTorrent
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.9 ★ (22 Bình chọn)

File .BTSEARCH là file gì?

BTSEARCH là Settings Files - BitTorrent Search Engine File, dưới định dạng XML được phát triển bởi BitTorrent.

Tìm kiếm tập tin định nghĩa công cụ được sử dụng bởi các ứng dụng BitTorrent, chẳng hạn như BitTorrent và uTorrent; lưu trong một định dạng XML và chứa thông tin công cụ tìm kiếm có thể được thêm vào một giao diện người dùng ứng dụng BitTorrent; bao gồm tên, mô tả và URL của từng công cụ tìm kiếm.

What is a BTSEARCH file?

Search engine definition file used by BitTorrent applications, such as BitTorrent and uTorrent; saved in an XML format and contains search engine information that can be added to a BitTorrent application user interface; includes the name, description, and URL of each search engine.

Cách mở .BTSEARCH file

Để mở file .BTSEARCH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BTSEARCH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BTSEARCH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BTSEARCH do người dùng đóng góp.

  • uTorrent
  • BitTorrent
  • BitTorrent
  • BitTorrent
  • uTorrent
  • BTGuard
  • BTGuard

Chuyển đổi file .BTSEARCH

File .BTSEARCH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *