BU File

? Cách mở file .BU? Những phần mềm mở file .BU và sửa file lỗi. Convert N/A BU file sang định dạng khác.

.BU File Extension

   
File name BU File
File Type Samsung CCTV Video File
Nhà phát triển Samsung
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (31 Bình chọn)

File .BU là file gì?

BU là Video Files - Samsung CCTV Video File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Samsung.

What is a BU file?

Video file created with a Samsung DVR, such as a CCTV (closed circuit television) recording system; contains surveillance video in a proprietary Samsung format that can only be played back on Samsung devices or with Samsung's video software.

Cách mở .BU file

Để mở file .BU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BU do người dùng đóng góp.

  • Samsung SmartViewer

Chuyển đổi file .BU

File .BU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *