BUD File

? Cách mở file .BUD? Những phần mềm mở file .BUD và sửa file lỗi. Convert Binary BUD file sang định dạng khác.

.BUD File Extension

   
File name BUD File
File Type Binary Printer Description File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.4 ★ (5 Bình chọn)

File .BUD là file gì?

BUD là System Files - Binary Printer Description File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin nhị phân tạo ra bởi các hệ điều hành Windows khi gửi tài liệu đến máy in trong Microsoft Windows 2000 hoặc XP; làm tăng hiệu quả spooler của trình điều khiển in; nhất thường được tạo ra từ .GPD tập tin như vậy khi phân tích cú pháp GPD được cập nhật, các tập tin BUD liên quan phải được tái sinh.

What is a BUD file?

Binary file generated by the Windows operating system when sending documents to the printer in Microsoft Windows 2000 or XP; increases the spooler efficiency of the print driver; most often created from .GPD files so when the GPD parser is updated, the associated BUD file must be regenerated.

Cách mở .BUD file

Để mở file .BUD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BUD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BUD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BUD do người dùng đóng góp.

  • Any Video Converter Free
  • Budget Advisor
  • Budget Advisor
  • BUDAPP

Chuyển đổi file .BUD

File .BUD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *