BUF File

? Cách mở file .BUF? Những phần mềm mở file .BUF và sửa file lỗi. Convert N/A BUF file sang định dạng khác.

.BUF File Extension

   
File name BUF File
File Type Buffer File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.4 ★ (5 Bình chọn)

File .BUF là file gì?

BUF là Misc Files - Buffer File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một BUF là một tập tin đệm được sử dụng bởi các chương trình khác nhau, chẳng hạn như SQL * Plus và GNU Emacs. Nó chứa dữ liệu trong một thời gian ngắn và sau đó bị xóa. file BUF không có nghĩa là sẽ được mở.

What is a BUF file?

A BUF file is a buffer file used by various programs, such as SQL*Plus and GNU Emacs. It contains data for a short time and then is erased. BUF files are not meant to be opened.

Cách mở .BUF file

Để mở file .BUF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BUF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BUF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BUF do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Poket Script
  • Poket Script
  • Microsoft Windows Operating System
  • BufferMaker Application

Chuyển đổi file .BUF

File .BUF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *