BUL File

? Cách mở file .BUL? Những phần mềm mở file .BUL và sửa file lỗi. Convert N/A BUL file sang định dạng khác.

.BUL File Extension

   
File name BUL File
File Type I4 Bullseye Data File
Nhà phát triển NSR Physiome Project
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .BUL là file gì?

BUL là Data Files - I4 Bullseye Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi NSR Physiome Project.

tập tin Một BUL là một tệp dữ liệu lưu trong định dạng dữ liệu I4 Bullseye. Nó chứa dữ liệu tim tĩnh và năng động được thể hiện trong 2D và 3D cơ quan đại diện. file BUL thể được mở bằng các chương trình I4 và JSim phát triển bởi Resource Simulation Quốc (NSR) Physiome dự án.

What is a BUL file?

A BUL file is a data file saved in the I4 Bullseye data format. It contains static and dynamic cardiac data that is represented in 2D and 3D representations. BUL files can be opened by the I4 and JSim programs developed by the National Simulation Resource (NSR) Physiome Project.

Cách mở .BUL file

Để mở file .BUL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BUL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BUL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BUL do người dùng đóng góp.

  • NSR Physiome Project JSim
  • NSR Physiome Project I4
  • NSR Physiome Project I4

Chuyển đổi file .BUL

File .BUL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *