BUN File

? Cách mở file .BUN? Những phần mềm mở file .BUN và sửa file lỗi. Convert N/A BUN file sang định dạng khác.

.BUN File Extension

   
File name BUN File
File Type Cakewalk Bundle File
Nhà phát triển Roland
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (19 Bình chọn)

File .BUN là file gì?

BUN là Audio Files - Cakewalk Bundle File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Roland.

lưu trữ dự án âm thanh được tạo ra với phần mềm sản xuất âm thanh Cakewalk; tiết kiệm dự án (.WRK) dữ liệu tất cả các dữ liệu âm thanh liên quan trong một tập tin duy nhất, được gọi là "bó".

What is a BUN file?

Audio project archive created with Cakewalk audio production software; saves project (.WRK) data all related audio data in a single file, called a "bundle."

Cách mở .BUN file

Để mở file .BUN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BUN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BUN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BUN do người dùng đóng góp.

  • Cakewalk SONAR X3
  • SONAR Producer
  • SONAR Producer
  • SONAR LE
  • SONAR Producer Edition
  • Music Creator LE
  • Music Creator LE

Chuyển đổi file .BUN

File .BUN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *