BUP File

? Cách mở file .BUP? Những phần mềm mở file .BUP và sửa file lỗi. Convert Zip BUP file sang định dạng khác.

.BUP File Extension

   
File name BUP File
File Type 1McAfee Quarantined File
Nhà phát triển McAfee
Phân loại Misc Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.7 ★ (244 Bình chọn)

File .BUP là file gì?

BUP là Misc Files - 1McAfee Quarantined File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi McAfee.

Một tập tin BUP là một file cách ly được tạo ra bởi McAfee sản phẩm chống virus. Nó lưu bản sao lưu của một tập tin đã được chuyển từ một vị trí khác trên máy tính vì một loại virus hoặc phần mềm độc hại khác được phát hiện.

What is a BUP file?

A BUP file is a quarantined file created by McAfee anti-virus products. It saves a backup of a file that was moved from another location on the computer because a virus or other malware was detected.

Cách mở .BUP file

Để mở file .BUP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BUP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BUP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BUP do người dùng đóng góp.

  • McAfee Antivirus Plus
  • McAfee Total Protection
  • McAfee Total Protection
  • McAfee Internet Security
  • iTunes
  • PowerDVD
  • PowerDVD

Chuyển đổi file .BUP

File .BUP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *