BUS File

? Cách mở file .BUS? Những phần mềm mở file .BUS và sửa file lỗi. Convert Text BUS file sang định dạng khác.

.BUS File Extension

   
File name BUS File
File Type 1OMSI Bus Configuration File
Nhà phát triển MR Software
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (17 Bình chọn)

File .BUS là file gì?

BUS là Game Files - 1OMSI Bus Configuration File, dưới định dạng Text được phát triển bởi MR Software.

File được tạo ra bởi OMSI Các Bus Simulator, một xe ô tô buýt lái xe giả; chứa dữ liệu cấu hình cho xe buýt xuất hiện trong trò chơi, chẳng hạn như tốc độ và sự xuất hiện; tương tự như các file cấu hình OMSI khác như .HUM, .SLI, .SCO, và các tập tin .OVH; có thể được tùy chỉnh.

What is a BUS file?

File created by OMSI The Bus Simulator, an omnibus driving simulator; contains configuration data for buses that appear during gameplay, such as speed and appearance; similar to other OMSI configuration files like .HUM, .SLI, .SCO, and .OVH files; can be customized.

Cách mở .BUS file

Để mở file .BUS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BUS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BUS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BUS do người dùng đóng góp.

  • MR Software OMSI The Bus Simulator 2
  • GWBUS-VISION
  • GWBUS-VISION
  • GWBUS

Chuyển đổi file .BUS

File .BUS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *