BVD File

BVD là Encoded Files - Bitdefender Vault File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bitdefender.

.BVD File Extension

   
File name BVD File
File Type Bitdefender Vault File
Nhà phát triển Bitdefender
Phân loại Encoded Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.6 ★ (9 Bình chọn)

File .BVD là file gì?

BVD là Encoded Files - Bitdefender Vault File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bitdefender.

What is a BVD file?

Encrypted virtual drive created by Bitdefender, an antivirus and Internet security application; often stores important and sensitive user documents, but may store any other kind of file as well; incorporates both encryption and password protection for security.

Phần mềm mở file .BVD

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BVD do filegi.com tổng hợp.

  • Bitdefender Total Security
  • BV QSL Management and Label Printing
  • BV QSL Management and Label Printing

Chuyển đổi file .BVD

           

File .BVD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *