BVH File

? Cách mở file .BVH? Những phần mềm mở file .BVH và sửa file lỗi. Convert N/A BVH file sang định dạng khác.

.BVH File Extension

   
File name BVH File
File Type Biovision Hierarchy Animation File
Nhà phát triển Biovision
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (8 Bình chọn)

File .BVH là file gì?

BVH là 3D Image Files - Biovision Hierarchy Animation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Biovision.

tập tin ASCII chứa dữ liệu chụp chuyển động cho nhân vật ba chiều; được sử dụng bởi 3ds Max của Character Studio và các chương trình hoạt hình 3D khác để nhập dữ liệu doanh quay; phát triển bởi Biovision như một định dạng chuẩn để lưu dữ liệu chuyển động nhân vật có hai chân.

What is a BVH file?

ASCII file that contains motion capture data for three-dimensional characters; used by 3ds Max's Character Studio and other 3D animation programs to import rotational joint data; developed by Biovision as a standard format to save biped character motion data.

Cách mở .BVH file

Để mở file .BVH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BVH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BVH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BVH do người dùng đóng góp.

  • Blender
  • Autodesk 3ds Max 2020
  • Autodesk 3ds Max 2020
  • Autodesk Maya 2020
  • Bondware Poser
  • DAZ 3D DAZ Studio 4
  • DAZ 3D DAZ Studio 4

Chuyển đổi file .BVH

File .BVH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *