BVP File

? Cách mở file .BVP? Những phần mềm mở file .BVP và sửa file lỗi. Convert Binary BVP file sang định dạng khác.

.BVP File Extension

   
File name BVP File
File Type VodaHost BlueVoda Project File
Nhà phát triển VodaHost
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .BVP là file gì?

BVP là Data Files - VodaHost BlueVoda Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi VodaHost.

hồ sơ dự án tạo ra bởi BlueVoda, một ứng dụng dùng để xây dựng và xuất bản các trang Web; chứa code HTML, CSS, và các mã khác, cũng như tài liệu tham khảo hình ảnh dự án và nội dung trang khác; cũng lưu trữ các cấu trúc hình ảnh của dự án đặt ra bởi người sử dụng ở chế độ thiết kế.

What is a BVP file?

Project file created by BlueVoda, an application used to build and publish Web pages; contains the HTML, CSS, and other code, as well as references to project images and other page content; also stores the visual structure of the project laid out by the user in the design mode.

Cách mở .BVP file

Để mở file .BVP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BVP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BVP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BVP do người dùng đóng góp.

  • VodaHost BlueVoda
  • BlueVoda Website Builder
  • BlueVoda Website Builder
  • BlueVoda Application

Chuyển đổi file .BVP

File .BVP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *