BVP File

BVP là Data Files - VodaHost BlueVoda Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi VodaHost.

.BVP File Extension

   
File name BVP File
File Type VodaHost BlueVoda Project File
Nhà phát triển VodaHost
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .BVP là file gì?

BVP là Data Files - VodaHost BlueVoda Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi VodaHost.

hồ sơ dự án tạo ra bởi BlueVoda, một ứng dụng dùng để xây dựng và xuất bản các trang Web; chứa code HTML, CSS, và các mã khác, cũng như tài liệu tham khảo hình ảnh dự án và nội dung trang khác; cũng lưu trữ các cấu trúc hình ảnh của dự án đặt ra bởi người sử dụng ở chế độ thiết kế.

What is a BVP file?

Project file created by BlueVoda, an application used to build and publish Web pages; contains the HTML, CSS, and other code, as well as references to project images and other page content; also stores the visual structure of the project laid out by the user in the design mode.

Phần mềm mở file .BVP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BVP do filegi.com tổng hợp.

  • VodaHost BlueVoda
  • BlueVoda Website Builder
  • BlueVoda Website Builder
  • BlueVoda Application

Chuyển đổi file .BVP

           

File .BVP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *