BWA File

? Cách mở file .BWA? Những phần mềm mở file .BWA và sửa file lỗi. Convert Binary BWA file sang định dạng khác.

.BWA File Extension

   
File name BWA File
File Type 1Bookworm Adventures Player File
Nhà phát triển PopCap Games
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (6 Bình chọn)

File .BWA là file gì?

BWA là Game Files - 1Bookworm Adventures Player File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi PopCap Games.

Trò chơi tập tin được tạo ra bởi Bookworm Adventures Deluxe, một trò chơi chính tả; lưu tiến bộ của người chơi, bao gồm cả số lượng chương hoàn thành và thống kê chính tả; lưu vào thư mục C: ProgramData PopCap Games Bookworm Adventures Phòng Deluxe WinBAD users thư mục.

What is a BWA file?

Game file created by Bookworm Adventures Deluxe, a spelling game; saves the player's progress, including the number of chapters completed and spelling statistics; saved to the C:ProgramDataPopCap GamesBookworm Adventures DeluxeWinBADusers directory.

Cách mở .BWA file

Để mở file .BWA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BWA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BWA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BWA do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • SU Walk
  • SU Walk
  • B-Walker Lite

Chuyển đổi file .BWA

File .BWA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *