BWF File

BWF là Audio Files - Broadcast Wave File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.BWF File Extension

   
File name BWF File
File Type Broadcast Wave File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .BWF là file gì?

BWF là Audio Files - Broadcast Wave File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Audio file .WAV sóng với thông tin thêm, chẳng hạn như timestamps và siêu dữ liệu khác, chứa trong header.

What is a BWF file?

Audio wave .WAV file with extra information, such as timestamps and other metadata, contained in the header.

Phần mềm mở file .BWF

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BWF do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Audition
  • QuickTime
  • QuickTime
  • Any Video Converter Professional
  • Storm Codec Unicode
  • ACDSee Quick View
  • ACDSee Quick View

Chuyển đổi file .BWF

           

File .BWF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *