BWF File

? Cách mở file .BWF? Những phần mềm mở file .BWF và sửa file lỗi. Convert N/A BWF file sang định dạng khác.

.BWF File Extension

   
File name BWF File
File Type Broadcast Wave File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .BWF là file gì?

BWF là Audio Files - Broadcast Wave File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Audio file .WAV sóng với thông tin thêm, chẳng hạn như timestamps và siêu dữ liệu khác, chứa trong header.

What is a BWF file?

Audio wave .WAV file with extra information, such as timestamps and other metadata, contained in the header.

Cách mở .BWF file

Để mở file .BWF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BWF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BWF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BWF do người dùng đóng góp.

  • Adobe Audition
  • QuickTime
  • QuickTime
  • Any Video Converter Professional
  • Storm Codec Unicode
  • ACDSee Quick View
  • ACDSee Quick View

Chuyển đổi file .BWF

File .BWF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *