BWP File

? Cách mở file .BWP? Những phần mềm mở file .BWP và sửa file lỗi. Convert Text BWP file sang định dạng khác.

.BWP File Extension

   
File name BWP File
File Type BuRg3r Web Page
Nhà phát triển Fluffy Smoke Entertainment
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .BWP là file gì?

BWP là Web Files - BuRg3r Web Page, dưới định dạng Text được phát triển bởi Fluffy Smoke Entertainment.

kịch bản trang web viết bằng BuRg3r, một công cụ ngôn ngữ lập trình và trò chơi được phát triển bởi Fluffy Khói Entertainment; có thể chứa HTML code cũng như các phần của nguồn BuRg3r giới hạn bởi thẻ.

What is a BWP file?

Web page script written in BuRg3r, a programming language and game engine developed by Fluffy Smoke Entertainment; may contain HTML code as well as sections of BuRg3r source delimited by tags.

Cách mở .BWP file

Để mở file .BWP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BWP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BWP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BWP do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander
  • Project Editor
  • BC4 Project Editor
  • Push Project Editor
  • Push Project Editor

Chuyển đổi file .BWP

File .BWP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *