BWS File

? Cách mở file .BWS? Những phần mềm mở file .BWS và sửa file lỗi. Convert N/A BWS file sang định dạng khác.

.BWS File Extension

   
File name BWS File
File Type BlindWrite Sub Code File
Nhà phát triển VSO Software
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .BWS là file gì?

BWS là Disk Image Files - BlindWrite Sub Code File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi VSO Software.

tập tin ảnh đĩa bổ sung tạo ra với BlindRead hoặc phần mềm BlindWrite; chứa mã tiểu, hoặc dữ liệu kênh phụ, liên quan đến một hình ảnh đĩa cụ thể; tùy chọn lưu cùng với một tập tin .BWI và .BWT.

What is a BWS file?

Supplementary disk image file created with BlindRead or BlindWrite software; contains sub codes, or sub channel data, related to a specific disc image; optionally saved along with a .BWI and .BWT file.

Cách mở .BWS file

Để mở file .BWS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BWS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BWS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BWS do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Project Editor
  • Project Editor
  • WINBWS
  • Brady Workstation
  • BC4 Project Editor
  • BC4 Project Editor

Chuyển đổi file .BWS

File .BWS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *