BWT File

? Cách mở file .BWT? Những phần mềm mở file .BWT và sửa file lỗi. Convert N/A BWT file sang định dạng khác.

.BWT File Extension

   
File name BWT File
File Type BlindWrite 4 Track Information FIle
Nhà phát triển VSO Software
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .BWT là file gì?

BWT là Disk Image Files - BlindWrite 4 Track Information FIle, dưới định dạng N/A được phát triển bởi VSO Software.

tập tin Một BWT là một tập tin thông tin theo dõi được tạo ra bởi BlindWrite 4.x, một chương trình Windows dùng để sao chép trò chơi và đĩa sao lưu. Nó chứa thông tin mô tả cấu trúc của một hình ảnh đĩa lưu trong một tập tin .BWI. file BWT bao gồm các thông tin như các nghệ sĩ và chiều dài của âm thanh trên đĩa CD hoặc chiều dài các tính năng trên một đĩa DVD.

What is a BWT file?

A BWT file is a track information file created by BlindWrite 4.x, a Windows program used to copy games and backup discs. It contains information that describes the structure of a disc image saved in a .BWI file. BWT files include information such as the artist and length of audio tracks on a CD or length of features on a DVD.

Cách mở .BWT file

Để mở file .BWT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BWT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BWT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BWT do người dùng đóng góp.

  • EZB Systems UltraISO
  • VSO Software BlindWrite
  • VSO Software BlindWrite
  • Daemon Tools PRO Advanced
  • Alcohol 52%
  • UltraISO Premium
  • UltraISO Premium

Chuyển đổi file .BWT

File .BWT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *